Anton Mauve en Vincent van Gogh

Anton Mauve en Vincent van Gogh waren elkaars aangetrouwde neef en Mauve leerde als geslaagd kunstenaar de jongere Van Gogh de beginselen van schilderen.

Haagse School

Anton Mauve is een beroemde negentiende eeuwse schilder die behoorde tot de Haagse School. Deze groep van gelijkgestemde schilders was actief in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tegen de toen heersende romantische stroming in wilde de Haagse School een meer realistische weergave van de realiteit die wel werd beïnvloed door de gemoedstoestand van de schilder. Vaak resulteerde dit in schilderijen van typische Nederlandse landschappen met het gebruik van sombere kleuren. Naast Mauve behoorden Jozef Israëls, Jacob en Willem Maris, Willem Roelofs en Constant Gabriël onder andere tot de groep.

Familiebanden

Anton Mauve trouwde met Jet Carbentus, een nicht van Vincent van Gogh. Dit maakte Mauve tot een aangetrouwde neef. Mauve heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Van Gogh. Op 28-jarige leeftijd ging Van Gogh in 1881 een aantal weken in het atelier van Mauve werken. Hier kreeg Van Gogh schilderles van Mauve die hem natuurlijk het werk liet zien van zijn collega’s. Los van de techniek was de invloed van Mauve op Van Gogh in eerste instantie vrij groot. Vooral het schilderen van gewone mensen als spitters, boeren, houtverzamelaars en aardappeleters nam Van Gogh in eerste instantie over van Mauve.

Moeilijke relatie

Een terugkerend thema in het leven van Vincent van Gogh is zijn moeilijke karakter dat maar al te vaak tot conflicten en ruzies zou leiden. Mauve was ook geen gemakkelijke persoonlijkheid en stond bekend als prikkelbaar en in zichzelf gekeerd. Natuurlijk botste de karakters al snel, ook omdat Van Gogh niet zat te wachten op kritiek dat hij amateuristisch te werk ging. Toen Mauve het atelier van Van Gogh bezocht was hij verbaasd dat de jonge schilder een oude vrouw had uitgenodigd als model. Volgens Mauve moest je als beginnend schilder eerst basistechnieken leren door gipsen afgietsels na te tekenen. De discussie die daarop volgde liep hoog op en later zou Van Gogh in zijn kamer al zijn gipsen afgietsels kapot gooien. Tussen beide kunstenaars kwam het, ondanks een poging van Van Gogh, nooit meer goed. Mauve zou altijd in Nederland blijven schilderen. In Laren richtte hij de Larense School op die zich richtte op het schilderen van natuurlandschappen in een traditionele stijl. Mauve zou in 1888 plotseling overlijden. Toen Van Gogh, die inmiddels in Arles woonde, dit nieuws hoorde, maakte hij een aquarel van een roze perzikboom met de titel ‘Souvenir de Mauve’.