Vincent van Goghs handtekening

Vincent van Goghs handtekening staat niet op alle schilderijen, bovendien veranderde de schilder tijdens zijn loopbaan nog wel eens van handtekening.

Signeren

De meeste schilders signeren hun werk door een handtekening te zetten. Hiermee bewijzen ze dat zij de auteur zijn van het werk. Bovendien vormt het een teken dat het schilderij voltooid is. Vincent van Gogh signeerde zijn schilderijen ook. Toch zijn er een aantal interessante aspecten aan de handtekening van de wereldberoemde schilder. Zo ondertekende hij niet al zijn schilderijen. Dat leverde soms problemen op met het achterhalen van de authenticiteit van zijn werken. Vreemd genoeg begon hij eerder met het signeren van zijn tekeningen dan zijn schilderijen.

Eerste handtekeningen

Van Gogh begon zijn schilderijen pas in Nuenen te signeren, waarschijnlijk omdat hij toen begon in te zien dat het schilderen serieus werd. Dit betekent dat De Oude Toren en de derde versie van De Aardappeleters de eerste schilderijen zijn met een handtekening. De handtekening op De Aardappeleters is lastig te zien omdat het schilderij vrij donker van opzet is. Men gaat er van uit dat Van Gogh zijn schilderijen signeerde wanneer hij echt trots was op zijn werk. Dit verklaart waarschijnlijk waarom Van Gogh zijn schilderijen tijdens zijn laatste periode in Auvers-sur-Oise niet meer van een handtekening voorzag. In die tijd twijfelde Van Gogh namelijk over zijn kunnen als schilder. Aan de andere kant was het aantal gesigneerde werken in Arles al afgenomen terwijl hij zich destijds zeer zelfverzekerd voelde over veel van zijn schilderijen. Schilderijen uit zijn latere Franse periode die hij wel van een handtekening voorzag waren meestal geschenken, zoals Portret van Adeline Ravou. De geportretteerde Adeline kreeg het schilderij van Van Gogh cadeau.

Verschillende handtekeningen

Van Goghs handtekening bestaat meestal alleen uit zijn voornaam. Soms zette hij er net als in zijn brieven een streep onder. In bepaalde gevallen plaatste hij de naam sierlijk in het schilderij, zoals op een pot van De Zonnebloemen. In een handvol gevallen gebruikte de schilder de handtekening Atelier Vincent om zijn tekeningen mee te signeren. Een andere uitzondering is een tweetal werken uit de periode in Parijs waarop hij alleen de letter V aanbracht. De schilder heeft in een brief gesteld dat hij nooit zijn achternaam als handtekening gebruikte omdat deze in het buitenland moeilijk was uit te spreken. Van Gogh wilde juist graag internationale faam voor zijn werk en koos daarom waarschijnlijk voor de eenvoudige variant van Vincent.