Karel Appel

Karel Appel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de naoorlogse periode al was zijn werk lange tijd controversieel.

Nieuwe stromingen

Karel Appel werd in 1921 in Amsterdam geboren. Hij wilde van jongs af aan kunstenaar worden wat hem in conflict bracht met zijn ouders. De carrière van Appel verliep in het begin stroef en zijn werk riep veel weerstand op. Inmiddels wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse schilders van Nederland. Appel behoorde tot een generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust meemaakte en in deze periode weinig aan schilderen toekwam. De wederopbouw zorgde echter voor een nieuw elan en gelijkgestemde kunstenaars vonden elkaar in aankomende stromingen. Eerst sloot Appel zich aan bij de Experimentele Groep in Holland en hij zou zich in die tijd toeleggen op een rauwe manier van beeldhouwen.

Cobra

De naam van Appel zou voor altijd verbonden raken met de internationale groep van avant-gardistische kunst die de naam Cobra kreeg. De naam verwijst naar de steden waar de oprichters vandaan kwamen, namelijk: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. De groep werd opgericht in Parijs waar Appel zich al snel zou vestigen. Naast Appel waren ook Constant en Corneille Nederlandse leden van de groep. Spontaniteit stond in hoog aanzien bij Cobra. Naast de kunst van psychische patiënten en kinderen werd men geïnspireerd door vooroorlogse schilders als Kandinsky, Klee en Picasso. Typerend voor de naoorlogse sfeer was dat de groep vond dat kunst een centrale rol zou gaan spelen in een nieuwe maatschappij. Het bestaan van Cobra was eigenlijk van korte duur, in 1951 hief men de groep op nadat een tweetal leden langdurig ziek werd. Eigenlijk had men nog niet veel bereikt maar Cobra zou jaren later zeer populair worden. In de tussentijd waren prominente leden als Appel al gevestigde namen geworden. Inmiddels heeft Cobra een eigen museum dat in 1995 in Amstelveen werd geopend.

Gevierd kunstenaar

Appel ontwikkelde zich als schilder door primitieve figuren te maken en vaak felle kleuren te gebruiken. In Nederland zou zijn werk een tijdlang veel weerstand oproepen, reden voor Appel om definitief in Parijs te gaan wonen. Solotentoonstellingen zorgden ervoor dat Appel een succesvol schilder werd. Hij maakte naast schilderijen muurschilderingen en portretten van jazzmuzikanten. In 1968 kreeg Appel eindelijk de kans om een solotentoonstelling te presenteren in het Stedelijk Museum. Vlak voor zijn dood in 2006 ontwierp Appel een postzegel voor TPG Post waarmee de acceptatie in eigen land compleet was.