Vincent van Gogh: Geestelijke Gezondheidszorg Weert

Vincent van Gogh: Geestelijke Gezondheidszorg Weert is een GGZ instelling die onderdeel is van de gelijknamige organisatie voor psychische hulp in Limburg.

Geestelijke Gezondheidszorg Limburg

Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg is een organisatie die hulp biedt bij psychische problemen in de provincie Limburg. De psychiatrische zorg in Limburg heeft een lange geschiedenis waarbij mannen en vrouwen tot in de jaren zestig van de vorige eeuw gescheiden werden behandeld. In 1992 vernoemt de organisatie zich naar de schilder Vincent van Gogh die zelf aan zenuwinzinkingen en depressies leed. Vanaf dat moment wordt het onderdeel van de GGZ voor noord en midden Limburg. De instelling heeft sindsdien vestingen in Venlo, Roermond, Sittard, Deurne, Boxmeer, Venray en Weert. Er werken ongeveer 1500 mensen voor de organisatie die 12000 cliënten helpt.

Regionaal Centrum Weert

Het Regionaal Centrum Weert biedt hulp bij verschillende psychische problemen waaronder verslavingen die vaak impact hebben om meer mensen dan alleen de verslaafde. Voor behandeling wordt overwogen moet men een bezoek brengen aan de huisarts. Een behandeling bij het Vincent van Gogh in Weert kan bestaan uit therapieën, groepsgesprekken, trainingen of het bieden van hulp bij het verkrijgen van meer structuur in het dagelijks leven. De instelling heeft behandelingen voor een groot aantal problemen, waaronder:
– ADHD (aandachts- en concentratiestoornissen)
– Autisme (Asperger, PDD-nos)
– Angststoornissen (dwangstoornis, posttraumatische stressstoornis)
– Stemmingsstoornissen (depressie, manisch-depressieve stoornis, postnatale depressie)
– Persoonlijkheidsstoornissen (borderline, narcistische stoornis, dwangmatige persoonlijkheid, paranoïde persoonlijkheid, schizoïde persoonlijkheid)
– Pyschose (schizofrenie)

Special programma’s

Het GGZ Vincent van Gogh in Weert biedt ook een aantal speciale programma’s aan. Hulp bij jongeren is gericht op de leeftijdscategorie 14 tot 24 jaar. Hier kunnen verschillende problemen aan bod komen zoals preventie van verslaving op jonge leeftijd. Maar ook problemen met pesten of juist het leven met een ouder die psychische problemen kent of verslaafd is, kan onderdeel zijn van dit programma. Gezinstherapie (Multi Systeem Therapie of Multi Dimensionale Familie Therapie) behoort tot de mogelijkheden. Ouderen kunnen met specifieke problemen kampen, denk hierbij aan geheugenproblemen, verwardheid of somberheid. Vincent van Gogh Weert is voorstander van lichte behandelingen van ouderen die van korte duur zijn en waar men gewoon thuis kan blijven wonen. Daarnaast zijn er specialistische programma’s voor forensische psychiatrie (behandeling bij stafbare feiten die bijvoorbeeld overlappingen kennen met verslaving of psychotische problematiek.)