Vincent van Gogh Assen

Vincent van Gogh Assen is een Christelijke scholengemeenschap die op drie locaties in en rond de stad voortgezet onderwijs geeft op verscheidene niveaus.

CS Vincent van Gogh

Christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen en omgeving geeft les aan vmbo, havo, vwo en gymnasium leerlingen. Voorheen stond de school bekend als Christelijke Scholengemeenschap Assen. De christelijke identiteit van de school vertaalt zich in de praktijk naar lessen godsdienst en een moment van bezinning aan het begin van elke schooldag. Daarnaast probeert de school waarden als naastenliefde en respect uit te dragen. Het motto van de school is “leren leren, leren leven!” Het CS Vincent van Gogh beschikt over twee locaties in Assen (Salland, Lariks) en een in het nabijgelegen Beilen.

Locatie Salland

De locatie Salland heeft ongeveer 750 leerlingen en is gericht op vmbo onderwijs. Hierbij biedt de school een groot aantal leerwegen waaronder de bekende varianten kaderberoeps, basisberoeps en theoretisch. Het leertraject duurt vier jaar. Voor leerlingen die in groep 8 een niveau hebben dat tussen mavo en havo inzit, biedt het CS Vincent van Gogh een mavo/havo leerweg. Met deze leerweg kan de leerling de overstap naar havo uitstellen tot de tweede klas. De gemengde leerweg is vanaf klas 3 van toepassing en bestaat uit de theoretische leerweg met technologie als zesde vak. Daarnaast biedt de locatie Salland leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Locatie Lariks

Op de locatie Lariks volgen ongeveer 1350 leerlingen onderwijs op de niveaus havo, vwo en gymnasium. Daarnaast biedt de school tweetalig onderwijs dat door ongeveer 300 leerlingen wordt gevolgd. Dit betekent dat de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven. Er is ook aandacht voor Europese & Internationale Oriëntatie. De locatie heeft een nieuw gebouw met een special lokaal voor lessen Chinese taal en cultuur. Leerlingen op het vwo kunnen hier zelfs eindexamen in doen.

Locatie Beilen

Beilen is een dorp dat ten zuiden van Assen ligt. De locatie van het CS Vincent van Gogh heet officieel CSG Beilen. Ongeveer 600 leerlingen krijgen hier les op vmbo, havo en vwo niveau. Wie vwo kiest zal na het tweede leerlaar doorstromen naar het vwo op de locatie Lariks (gymnasiumleerlingen doen dit al na het eerste leerjaar.) In de havo geldt ongeveer hetzelfde en stroomt men na het derde jaar door naar Lariks. Leerlingen aan het vmbo blijven gewoon vier jaar op dezelfde locatie onderwijs volgen.